Asscher ontslaat mogelijk tienduizenden!

De minister is momenteel zijn plan, om de payrollbranche1) aan te pakken, aan het uitrollen met mogelijk tienduizenden ontslagen tot gevolg. Alleen dat vertelt hij er niet bij! Zo wil de minister dat de arbeidsvoorwaarden van payrollmedewerkers2) op alle fronten gelijk zijn aan die van medewerkers in vaste dienst. Daarbij wordt dan niet alleen gekeken naar het salaris, maar wenst de minister ook pensioen, rechtspositie en cao-voorwaarden erbij te betrekken. Een onbegonnen zaak! De kosten om dit ten uitvoer te brengen, rekening houdende met meer dan 1000 cao’s in Nederland, dragen er toe bij, dat Payroll geen “interessant” alternatief meer is voor werkgevers. De minister vergeet dat uitzendorganisaties, zoals Morgenwerk, die aangesloten zijn bij branche organisaties, zoals de NBBU en de ABU, een pensioen- en scholingsregeling hebben voor payrollmedewerkers en uitzendkrachten. Deze regelingen zijn er juist om het gat in de arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen tussen vast en flexibel goed op te lossen. Waarom dan weer die bemoeienis van de overheid?

Wat gaat er nu gebeuren als de minister zijn “gelijk” krijgt? Welnu, er komt hoogstwaarschijnlijk een Overgangsregeling, daar kunnen we wel van uitgaan. Die zal in het beste geval tot 1 juli 2017 of 1 jan 2018 duren. Het gevolg is, dat al die tienduizenden medewerkers, die nu niet voor niets via de flexwet worden ingehuurd, ontslagen zullen worden en op straat komen te staan. Een gedeelte zal via uitzendbureau’s wel weer een baan vinden. De werkgelegenheid wordt verschoven, maar er zal ook een groot aantal voormalig payrollmedewerkers werkeloos worden. De werkgevers wilden namelijk niet voor niets een flexibele schil in plaats van de beste medewerkers allemaal op hun eigen loonlijst. Met de daarbij behorende lasten van het juridische werkgeverschap! Deze grote groep zojuist ontslagen medewerkers gaat ergens anders aankloppen… Wat denk je van de deur van het UWV? En is Nederland daarmee geholpen?

Laten we hopen dat het advies van de Raad van State, die een dezer dagen wordt uitgebracht, dusdanig is, dat we die hard verworven werkgelegenheid behouden. En dan kan de minister zich weer druk gaan maken over hele andere zaken. Laat ons de groeiende bedrijven, die behoefte hebben aan flexibiliteit, ondersteunen met uitzendkrachten en payroll dienstverlening, zoals de wet dat ook beoogt! (artikel 7:690 BW (uitzendovereenkomst))

1) en 2) payrollbranche en payrollmedewerker zijn woorden die volgens Genootschap Onze Taal aan elkaar worden geschreven 

Bron: NBBU