Audit voor NEN 4400-1 certificering

SNA logo

Ieder half jaar vind er een NEN 4400-1 audit plaats, inzake onze certificering bij het SNA (Stichting Normering Arbeid). De NEN-certificering draagt ertoe bij dat inleners weten dat zij niet te maken hebben “verkeerde” uitzendorganisaties. Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche wordt door middel van dit certificaat voorkomen.

Dit alles heeft als doel dat inleners hun risico’s aanzienlijk beperken als het gaat om belastingaanslagen en verzuim bij sociale lasten. Daarnaast weet de inlener dat een NEN 4400-1 gecertificeerde partner aan alle wettelijke verplichtingen gehoor geeft.

Het aanstellen van “illigale”-werknemers wordt hiermee ook voorkomen, waardoor torenhoge boetes worden vermeden. Wist je dat de boete € 12.000,00 per illegale werknemer is? De arbeidsinspectie is erg happig op het uitschrijven van deze boetes, tenslotte is het een mooie bron van inkomsten voor de staatskas.

Bij Morgenwerk zijn die inspecties gelukkig nooit spannend. De processen zijn uitermate professioneel geautomatiseerd en voorzien van controles en checks. Het is ons streven om foutloos te werken en te voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving. Het SNA-certificaat is daar telkens weer het bewijs van (Stichting Normering Arbeid – Verklaring registratie).