Veelgestelde vragen

Bij Morgenwerk beslis jij wanneer je een job plaatst en met wie je een contract aangaat. Je kunt 24/7 eenvoudig een uitzendkracht vinden. Dit alles zonder tussenkomst van een intercedent. Alles verloopt snel en kan je vanuit je kantoor regelen!
Morgenwerk is 100% transparant en betrouwbaar. Wij zijn lid van de NBBU en aangesloten bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Morgenwerk is NEN gecertificeerd. Wil je meer informatie hierover, surf dan naar www.normeringarbeid.nl.
Het inschrijven en plaatsen van jobs is geheel kosteloos. Pas als je een contract afsluit en een uitzendkracht voor je gaat werken, dien je te betalen voor de gewerkte uren.
De kosten zijn afhankelijk van 2 factoren: bruto uurloon van de uitzendkracht en de omrekenfactor van Morgenwerk. De eerste bepalende factor is het bruto uurloon; het bruto uurloon vul je zelf in bij de job waarbij het loonverhoudingsvoorschrift gehanteerd moet worden: het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht zijn gelijk aan het loon en vergoedingen van de werknemer die bij de jou in dienst is en werkzaam is in een soortgelijke functie. De tweede bepalende factor is de omrekenfactor van Morgenwerk, deze is 2,20. Morgenwerk hanteert deze factor om voldoende geld te hebben om zorg te dragen voor verplichte sociale en fiscale afdrachten, vakantiegeld, dragen van het ziekterisico evenals betalingen te kunnen doen voor eigen gemaakte kosten (huisvestiging, medewerkers etc.). Als je de kosten per uur wil berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de omrekenfactor van 2,20. Stel een uitzendkracht verdient € 8,35 per uur dan kost dat per uur: € 18,37 excl. BTW.
Nadat je bent ingelogd ga je naar de pagina ‘Mijn jobs’. Op deze pagina kun je met de button ‘Nieuwe job’ een job aanmaken. Het is ook mogelijk om eerder geplaatste jobs te kopiëren. Als je stap voor stap het proces volgt en de gevraagde velden invult, wordt de job volledig gepubliceerd. Na het opslaan van de job kun je uitzendkrachten gaan zoeken en uitnodigen. Uitzendkrachten kunnen uiteraard ook jouw job zien en daarop reageren. Het proces werkt dus twee kanten op en zorgt voor de beste en snelste match.
Je kan een job niet verwijderen maar je kan hem wel offline zetten. De job is dan niet meer zichtbaar voor kandidaten. Let wel: indien er al reacties, uitnodigingen of contracten zijn gesloten dan ben je als opdrachtgever verplicht de reeds gesloten contracten te ontbinden.
Onze website is zo gebouwd dat je in de zoekresultaten de beste match op jouw job bovenaan aantreft. Je kunt zelf de zoekopdracht verfijnen door onder meer opleiding vooraf te selecteren. In de toekomst worden de verfijningsopties uitgebreid naar jullie wensen. Alles is erop gericht om de snelheid, transparantie en eenvoud van onze website te vergroten. Zodra je een (of meerdere) geschikte uitzendkracht(en) hebt gevonden, kun je deze uitnodigen voor jouw job. De uitzendkracht krijgt hiervan per mail/sms/push message direct een melding en kan aangeven of hij/zij interesse heeft. Als dat het geval is, accepteert de uitzendkracht je uitnodiging en wordt een contract aangegaan. Je hebt de vrijheid meerdere uitzendkrachten uit te nodigen voor 1 job. Hiermee vergroot je de kans dat een uitnodiging wordt geaccepteerd en de job wordt ingevuld.
Hier geldt het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift; het loon en de vergoedingen voor de uitzendkracht dienen gelijkwaardig te zijn aan dat van vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de opdrachtgever. Meer informatie hierover is terug te vinden in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden. Beschik je niet over een eigen cao of heb je geen werknemers in soortgelijke functies aan het werk? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag bij bepaling van juiste loon en vergoedingen. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau, de ervaring van de uitzendkracht en de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich mee brengt.
Zodra een uitzendkracht jouw uitnodiging heeft geaccepteerd, ontvang je per mail een opdrachtbevestiging met daarin alle benodigde gegevens. Behalve de afspraken over werklocatie, tijden en salaris ontvang je ook de vereiste persoonlijke gegevens en een kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht.
Dit kan natuurlijk voorkomen. Zodra Morgenwerk van de uitzendkracht een ziekmelding heeft ontvangen, wordt het contract automatisch ontbonden en ontvangt je hiervan direct een melding per mail. Je kunt de betreffende job daarna wederom publiceren en vervolgens nieuwe uitzendkrachten uitnodigen om die job alsnog in te vullen.
Wij monitoren de betrouwbaarheid van onze uitzendkrachten, maar net als bij andere uitzendbureaus kan het helaas incidenteel voorkomen dat een uitzendkracht niet komt opdagen. Mocht dit onverhoopt gebeuren, dan kun je zelf het contract ontbinden en op het laatste moment kijken of er in onze database nog andere beschikbare uitzendkrachten zijn. Bij ontbinding van het contract vragen wij je ook naar de reden. Geef hier duidelijk aan dat het gaat om een ‘no-show’. Wij ondernemen uiteraard direct actie richting de uitzendkracht die niet is komen opdagen (vermelding als ‘no-show’) om dit in de toekomst te voorkomen.
Vanuit de cao kan opvolgend werkgeverschap gelden. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als een uitzendkracht achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die uitgaande van de verrichte arbeid redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als elkaars opvolger. Het komt er dus op neer dat er voor een uitzendkracht feitelijk niets verandert in zijn situatie en werkzaamheden, behalve dat hij formeel gezien een andere werkgever krijgt. Dit gegeven wordt direct gekoppeld aan het arbeidsverleden en dus automatisch aan de fase waarin de uitzendkracht zich bevindt (zie NBBU-cao artikel 7). De meldingsplicht van eventueel opvolgend werkgeverschap is de verantwoordelijkheid van de uitzendkracht. Zit er tussen twee arbeids- en uitzendovereenkomsten een onderbreking van 13 weken of meer, dan is er geen sprake meer van opvolgend werkgeverschap en kan de uitzendkracht te allen tijde voor je aan het werk. Is de onderbreking korter dan 13 weken, dan beoordeelt Morgenwerk of het mogelijk is een contract aan te gaan.
Als opdrachtgever ben je verplicht bij aanvang van een dienstverband te vragen naar het originele en geldige legitimatiebewijs van de uitzendkracht. Dit bewijs dien je te controleren op echtheid. Het is niet voldoende wanneer een uitzendkracht een kopie van een identiteitsbewijs toont of enkel een BSN-nummer verstrekt. Het identiteitsbewijs moet overeenkomen met het document dat de uitzendkracht bij de inschrijving heeft overlegd aan Morgenwerk en op de opdrachtbevestiging vermeld staat. Bovenstaande is een vereiste. Morgenwerk doet daarom periodiek steekproeven ter controle. Dit houdt in dat op locatie enkele dossiers op volledigheid worden gecontroleerd. Bij het goedkeuren van de urenstaten zullen wij u nogmaals vragen te bevestigen dat u het originele identiteitsbewijs heeft gezien en gecontroleerd op waarheid.
In de constante zoektocht naar verbetering, versnelling en kostenoptimalisatie kiest Morgenwerk ervoor klanten vooruit te laten betalen. Door de vooruitbetaling loopt Morgenwerk geen debiteurenrisico of incasseringskosten. Dit komt ten goede aan het scherpe tarief en geeft Morgenwerk de mogelijkheid uitzendkrachten binnen 3 dagen uit te betalen.
Het bedrag voor het aangemaakte contract wordt als voorschot gestort op een rekening van Stichting Depot Morgenwerk. Deze reservering wordt pas na voltooiing van het werk en het akkoord op de urenstaten overgemaakt naar de rekening van Morgenwerk B.V. Eventueel te veel betaald geld wordt na afrekening terug gestort op je saldo. Het niet gereserveerde saldo kan te allen tijde worden teruggestort.
De facturering geschiedt altijd vooraf: je stort een tegoed via MultiSafePay in Stichting Depot Morgenwerk. Dit is een tegoed dat in depot wordt gehouden totdat je een definitief contract aangaat. Je kunt te allen tijde bij het eigen tegoed waarop geen overeenkomst rust. Zodra je een contract afsluit, wordt het te verantwoorden bedrag gereserveerd. Pas op het moment dat de daadwerkelijke dienst aanvangt, wordt de betaling aan Morgenwerk gedaan. Betaling geschiedt minimaal 24 uur voor aanvang van een overeenkomst. Betaling geschiedt direct wanneer het een overeenkomst betreft die binnen 24 uur aanvangt.
Onder het tabblad ‘Betalingen’ tref je alle informatie over onder meer je saldo, openstaande nota’s en reeds betaalde contracten. Morgenwerk staat voor 100% transparantie. Wij zijn er dan ook zeer trots op dat we als eerste online uitzendbureau van Nederland geen geheim maken van onze tarieven en omrekenfactor.
In de digitale urenstaten wordt de vooraf opgegeven tijdsduur automatisch gehanteerd. Direct na de gewerkte dienst controleert de uitzendkracht middels een online digitaal formulier de gewerkte uren en past dit zonodig aan. Hierna vragen we jou de uren te controleren en te accorderen. Pas na jouw goedkeuring gaat Morgenwerk over tot uitbetaling aan de uitzendkracht. Morgenwerk streeft naar snelle uitbetaling aan uitzendkrachten. Als je als opdrachtgever niet binnen 1 werkdag reageert op de ingevulde urenstaten, gaan wij ervan uit dat je het eens bent met hetgeen is ingevuld en zal betaling plaatsvinden.
Het is niet mogelijk facturen schriftelijk te ontvangen. Opdrachtbevestigingen en facturen versturen wij alleen per mail. Dit doet Morgenwerk vanuit een duurzaamheidsgedachte: om het milieu zo veel mogelijk te besparen, willen we zoveel mogelijk documenten digitaal uitwisselen.
Overuren kunnen alleen worden gemaakt als je hiervoor een contract bent aangegaan met de uitzendkracht. Let op: dit dienen beide partijen vóóraf via de site van Morgenwerk te regelen! Heeft deze handeling niet plaatsgevonden, dan kunnen wij de gewerkte overuren niet aan de uitzendkracht uitbetalen. Het is dus nadrukkelijk niet toegestaan zonder een melding via de site van Morgenwerk een uitzendkracht overuren te laten werken. Het aanvragen van overuren (een langere dienst) verloopt volgens het normale aanvraagproces; je voert een job in, nodigt de medewerker hiervoor uit en deze zal de uitnodiging accepteren. Een nieuwe contract voor de extra uren is dan overeengekomen.
Om inzicht te krijgen in de werkervaring van uitzendkrachten bij jou als opdrachtgever vragen wij elke uitzendkracht de opdrachtgever op een schaal van 1 tot 5 te beoordelen op 3 punten: 1. Hoe beoordeelt de uitzendkracht de samenwerking met de collega’s? 2. Hoe beoordeelt de uitzendkracht de werksfeer? 3. Hoe beoordeelt de uitzendkracht de uitleg en begeleiding op locatie? Een goede beoordeling zorgt voor een positieve rating van de opdrachtgever. Gevolg: gepubliceerde jobs komen hoger te staan in de zoekresultaten. Een opdrachtgever met een goede beoordeling is dus zichtbaarder voor toekomstige uitzendkrachten.
Uiteraard vragen wij jou ook om uitzendkrachten te beoordelen die bij je hebben gewerkt. Nadat een uitzendkracht gewerkt heeft, vragen we jou deze op een schaal van 1 tot 5 te beoordelen op 3 punten: 1. Was de uitzendkracht op tijd op het werk? 2. Hoe beoordeel je zijn/haar inzet en werkhouding? 3. Heeft de uitzendkracht de ervaring en kennis die je had verwacht? Een goede beoordeling zorgt voor een hogere rating, zodat een dergelijke uitzendkracht hoger terug te vinden is in de zoekresultaten. Een goede beoordeling maakt de uitzendkracht dus zichtbaar(der) voor toekomstige opdrachtgevers.
Wij zijn uiteraard altijd bezig het gebruiksgemak van onze website te vergroten. Wij werken er momenteel hard aan om het mogelijk te maken met meerdere personen onder 1 account in te loggen. Wij informeren je uiteraard zodra dit mogelijk is.
Wil je dat we je account volledig verwijderen of tijdelijk uitzetten? Stuur dan een mail naar info@morgenwerk.nl.
Als dit het geval is dan is dat natuurlijk een vervelende situatie. Als opdrachtgever maak je zelf een keuze uit verschillende profielen en nodig je de meest geschikte uitzendkracht uit. Volgens de wet ben je altijd verplicht een uitzendkracht minimaal 3 uur uit te betalen; stuur je de uitzendkracht eerder naar huis dan worden er altijd 3 uur in rekening gebracht. Graag vernemen wij vanuit Morgenwerk natuurlijk wel je ervaringen; deel deze bij het goedkeuren van de urenstaten, gebruik de feedback knop op de site of stuur een mail naar info@morgenwerk.nl.
Mocht je tijdens de inzet van een uitzendkracht hem/haar verdenken of betrappen bij diefstal/fraude dan vragen wij je om ook direct actie te ondernemen en melding te maken bij Morgenwerk. Vanzelfsprekend zullen wij de situatie onderzoeken en daarin de nodige maatregelen nemen.
Mocht je vraag niet in deze lijst voorkomen, stuur dan een mailtje naar info@morgenwerk.nl of bel tijdens kantooruren naar 088 – 1187000. Je kunt voor op- en/of aanmerkingen ook de feedback-button op de website gebruiken (zichtbaar op elke pagina). Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.