Begeleiding verzuim kosten handen vol geld

De verborgen (indirecte kosten) aan verzuimbegeleiding is onderzocht door Kronos Incorporated in samenwerking met de Society for Human Resource Management (SHRM). Daaruit blijkt dat, over heel Europa bezien, managers vier weken van het jaar doende zijn met het opvangen van afwezigheid door het regelen van vervanging, het aanpassen van de werkzaamheden of het geven van instructies aan de vervangers. Dat komt neer op een kleine 3 uur per week.

De productiviteit van zowel medewerkers als leidinggevenden heeft te lijden onder werknemers afwezigheid. Medewerkers in Europa zijn 24 procent minder productief wanneer een collega afwezig is door het opvangen van werkzaamheden. Bij leidinggevenden is dat 17 procent. Omdat zij zich moeten richten op het regelen van vervanging of processen moeten aanpassen gaat de gehele productiviteit achteruit.

Ongeplande afwezigheid, zoals ziekte, heeft het grootste effect op de productiviteit. Hier is een daling te zien van 32 procent. Opvallend is dat ook geplande afwezigheid, zoals vakanties, leidt tot productiviteitsverlies. In dat geval neemt de productiviteit af met 15 procent.

Ralf Lommel, General Manager Europa bij Kronos: “Waar de meeste kostenposten in een organisatie vaak duidelijk worden bijgehouden, zijn de kosten van afwezigheid vaak moeilijk te herleiden. Soms worden deze kosten niet bijgehouden in een geautomatiseerd of aanwezigheidssysteem of denken managers ten onrechte dat ze verwaarloosbaar zijn. Toch hebben de meeste organisaties beleid als het gaat om absentie.

Bron: Kronos Systems BV.