Handboek loonheffingen

In dit handboek vind je informatie over de loonheffingen in 2016: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. In dit handboek wordt ook ingegaan op de administratieve verplichtingen die je als inhoudingsplichtige hebt.

Download Handboek loonheffingen