Het Rijk gaat Payroll verbannen

Het is de vraag hoe lang het Rijk haar beslissing, om Payroll tot het nulpunt terug te dringen, kan volhouden. Laat staan de inzet van uitzendkrachten. Vooralsnog is de beslissing genomen! Afwachten dus? Feit is wel: Flex is flex en Vast is vast!

In de brief van minister Stef Blok (Rijksdienst), staat: ‘Bij de verdere afbouw zal het Rijk als lijn hanteren dat payrollwerknemers die structurele werkzaamheden verrichten, door het Rijk in dienst worden genomen’. Het Rijk begon al in 2014 met de afbouw van het aantal Payroll medewerkers. Daarnaast zal het Rijk ook niet meewerken aan constructies om uitzendkrachten in de plaats te stellen of aan te nemen voor werkzaamheden die een permanent karakter kennen.

‘Ook worden flexcontracten gezien als een geaccepteerd ‘screeningsinstrument’ voor nieuwe medewerkers (‘tijdelijk met uitzicht op vast’). Ook de Rijksoverheid maakt om deze redenen gebruik van tijdelijke aanstellingen of uitzendkrachten. Oneigenlijk gebruik van flexarbeid, zoals wanneer het langdurig wordt ingezet voor in feite structurele werkzaamheden, past uiteraard niet bij de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid’.

De vragen die ik hier geconcretiseerd zou willen zien zijn: Ziet het Rijk werkzaamheden die twee jaar duren als Vast of Flex? Wordt iedereen die instroomt eerst Flex en na 5,5 jaar? Gebruikt het Rijk flex als “proeftijd” voor een vast contract? Daar wordt in de brief niets concreets over vermeld anders dan: ‘Het Rijk gaat in overleg met de uitzendbureaus over de werkwijze bij uitzendkrachten die langdurig bij de rijksdienst worden ingezet’.

Need I say more?

Bron: ANP

Bron Foto: Rijksoverheid.nl