Hoe goed snap jij je loonstrook?

Hoe leuk is het, als je na het lezen hiervan, nu ook echt snapt wat er op je loonstrook staat?

Het is natuurlijk ondenkbaar dat als je ergens gaat werken er niet over de verdiensten is gesproken. Je wilt altijd weten wat je gaat verdienen, toch? Alleen naast het bruto loon is er nog een wereld aan ‘reserveringen’ die je als uitzendkracht opbouwt. Voor velen is dit een mistig gebied van getallen en percentages. Bij deze de belangrijkste op een rij.

Heb je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase 1 en fase 2), dan geldt er geen loondoorbetaling als je vrij hebt genomen in verband met kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen en vakantiedagen. In plaats daarvan worden hiervoor percentages gereserveerd. Daarnaast heb je ook als uitzendkracht recht op 8% vakantiegeld. De grondslag voor al deze reserveringen is het ‘feitelijk loon’, verhoogd met wachtdagcompensatie. Dit is een compensatie voor als je ziek wordt en de 1e 2 dagen niet uitbetaald krijgt. Voor die 2 dagen ontvang je extra salaris per gewerkt uur. Dus als je niet ziek bent, ontvang je een beetje extra loon.  Afhankelijk van het type werk dat je doet, is de hoogte van je wachtdagcompensatie 0,71% of 1,16 %.

Welke percentages voor reserveringen gelden er in 2019?

Deze percentages gelden in 2019 voor alle reguliere uitzendkrachten die onder de NBBU en ABU CAO vallen:

 Vakantiedagen   8,66%
 Bovenwettelijke  vakantiedagen   1,73%
 Feestdagen   2,60%
 Kort verzuim   0,60%
 Vakantiegeld   8,00%

Volgens de CAO heb je recht op 24 vakantiedagen per jaar op basis van een 40-urige werkweek. Dat is 4 dagen boven op het wettelijk minimum van 20 dagen. Daarnaast kennen we dit jaar 6 officiële feestdagen.  Het aantal werkbare dagen in 2019 komt hiermee op 261 minus (20+4+6) = 231 dagen. Het aantal (wettelijk minimum) vakantiedagen gedeeld door het aantal werkbare dagen brengt je op 20/231 = 8,66%. Zo ook komen de overige percentages tot stand.

De reservering voor kort verzuim is bedoeld ter compensatie voor die momenten dat je kort afwezig bent geweest voor een bezoek aan de tandarts of huisarts. Bijzonder verlof of zorgverlof kan om diverse redenen worden aangevraagd (zie ook artikel 26 en 29 van de NBBU CAO). Dit verlof is in fase 1 en 2 een onbetaald verlof en zal pas een doorbetaald kortdurend zorgverlof kunnen zijn als fase 3 aanvangt.

Wanneer worden de reserveringen uitbetaald?

Volgens de NBBU CAO zijn er 2 opties voor opname en uitbetaling van de opgebouwde rechten:

  1. opname en uitbetaling in de week dat de situatie zich voordoet en het vakantiegeld standaard in de maand mei, of:
  2. direct uitkeren van reserveringen (exclusief het wettelijk minimum van 20 vakantiedagen) tegelijkertijd met loon

Morgenwerk hanteert optie 2. Dus word je per dag, per week of per maand uitbetaald (afhankelijk wat hierover afgesproken is), dan ontvang je ook alle opgebouwde reserveringen tot op dat moment. Op het moment dat je bijvoorbeeld zorgverlof van een paar uur hebt opgenomen in een week, moet je rekening houden met het feit dat je deze vergoeding al in de voorgaande periodes uitgekeerd hebt gekregen.

Het vakantiedagen saldo is een ander verhaal. Op het moment dat je echt vrij bent en dus geen inkomsten hebt, kun je bij ons je vakantiedagen aanvragen en zullen we deze uitbetalen.  Het is niet verstandig om vakantiedagen op te nemen op dagen dat je ook werkt, omdat er dan fiscaal gezien extra loonbelasting wordt ingehouden. Dat is zonde…

Dus wat krijg je direct en wat wordt gereserveerd?

Opbouw reserveringen Totaal Direct uitbetaald

Vrije dagen uitbetaald (op jouw verzoek)

20 Vakantiedagen (20 wettelijk minimum) 8,66% 8,66%
4 Vakantiedagen (bovenwettelijk) 1,73% 1,73%
Feestdagencompensatie 2,60% 2,60%
Kort Verzuim vergoeding 0,60% 0,60%
Vakantiegeld 8,00% 8,00%
Totaal 21,59% 12,93% 8,66%

Waar staan je opgebouwde rechten op je loonstrook?

Op je loonstrook staat onderaan een overzichtelijk tabel waarin je de bedragen ziet staan van de reserveringen die zijn opgebouwd en zijn uitbetaald. In de rechterkolom lees je je opgebouwde saldo aan vakantiedagen wat nog gereserveerd staat.

Op het moment dat je 6 weken niet via Morgenwerk gewerkt hebt,  wordt het opgebouwde vakantiedagensaldo automatisch uitgekeerd.

Voor wie geldt dit niet?

Uitzondering op bovenstaande zijn de vakantiekrachten. Als vakantiekracht bouw je 8,3% aan vakantiedagen (wettelijk minimum van 20 dagen op basis van full time) en 8% vakantiegeld op. Je hebt dus geen recht op de overige reserveringen.

Voor uitzendkrachten in fase 3 en 4 geldt ook een andere systematiek.