Iedereen switcht van baan, behalve 45-plussers

(Dit artikel verscheen eerder in het AD – 14 maart 2018 en geschreven door Marloe van der Schrier)

Er is weer dynamiek op de arbeidsmarkt. In tien jaar tijd wisselden nog niet zoveel mensen van baan als nu, maar dat waren vooral jonge mensen. 45-plussers blijven meestal gewoon doen wat ze altijd al deden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

In 2017 wisselde bijna een derde van de werkende jongeren van beroep. Bij 25- tot 45-jarigen was dit 13 procent en binnen de groep 45-plus slechts 6 procent. Bij alle leeftijdsgroepen steeg het aantal mensen dat van baan switchte, behalve onder de 45-plussers. Hun aantal bleef nagenoeg hetzelfde als de afgelopen jaren. ,,Over het algemeen zien we dat hoe ouder mensen zijn, hoe minder vaak ze van beroep wisselen”, vertelt Peter Hein van Mulligen, econoom bij het CBS. ,,Ze lijken zich niet zoveel aan te trekken van de conjunctuur. Hoe ouder mensen zijn, hoe vaker ze een vast contract hebben. Vanuit een vast contract is het veiliger om te blijven zitten waar je zit. Ze zitten gebakken.”

Relatief switchen de meeste 45-plussers bij de creatieve en taalkundige beroepen en binnen het openbaar bestuur en veiligheid. ,,Naar de precieze reden hebben we geen onderzoek gedaan”, zegt Van Mulligen. ,,Dit zijn brede beroepsgroepen met veel verschillende beroepen, neem bijvoorbeeld een ministerie. Als je bij zo’n werkgever iets anders gaat doen, is dat sneller een ander beroep.” Jongeren switchen juist vaak als ze werken in de commerciële sector. Bij 45-plussers staat die sector pas op de vierde plek. ,,Dat zijn typische beroepsgroepen waar je als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, niet meer zo snel iets anders gaat doen.”

 

Als je veel ervaring hebt opgebouwd, is het logisch om daar te blijven waar die kennis van nut is
– Hoogleraar Joop Schippers

Ervaring

Dat oudere werknemers nauwelijks switchen, is ook volgens Joop Schippers hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Utrecht, goed te verklaren. ,,Als je veel ervaring hebt opgebouwd, is het logisch om daar te blijven waar die kennis van nut is.” Een switch van zorg naar onderwijs op hogere leeftijd is dus helemaal niet zo nuttig. ,,Je kunt wel talent hebben om met mensen om te gaan, maar de kennis over welke medicijnen wel of niet werken, is niet toepasbaar in het onderwijs.”

Zou Schippers aan oudere werknemers adviseren om gewoon te blijven zitten waar ze zitten en geen carrièreswitch meer te doen? Nee, zegt hij, dat is weer het andere uiterste. ,,Het is goed als mensen zich wel bewust zijn van de uiterste houdbaarheidsdatum van banen. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen hoe lang er nog machinisten en vrachtwagenchauffeurs nodig zijn. Het is belangrijk om nieuwe dingen te blijven leren en bijvoorbeeld een keer binnen een andere afdeling iets te doen.”

Vertrouwen in economie

In totaal wisselden het afgelopen jaar 937.000 mensen van beroep. Alleen in 2008, tien jaar geleden, waren het er meer. 657.000 mensen vertrokken naar een andere beroepsklasse, 279.000 mensen bleven binnen dezelfde beroepsklasse maar gingen wel een ander beroep uitoefenen. Het aantal beroepswisselaars is daarmee iets hoger dan in 2016, toen waren het er 919.000. ,,Het is goed om te zien dat de dynamiek op de arbeidsmarkt weer toeneemt”, vindt Van Mulligen. ,,Het geeft aan dat er vertrouwen is in de arbeidsmarkt en mensen weer durven te wisselen. Als het slecht gaat met de economie, denk je daar wel een paar keer over na.”

Auteur: Marloe van der Schrier
Bron: AD