Informatie identificatieplicht

Werkgevers moeten van alle werknemers die voor hen werken de identiteit controleren. Dit geldt zowel voor Nederlandse als buitenlandse werknemers. In de Wet arbeid vreemdelingen staan aanvullende regels voor werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Identiteit controleren
Een werkgever controleert de identiteit op basis van het geldige identiteitsbewijs. Werkgevers moeten onder meer de echtheid van het document en de nationaliteit vaststellen, en bepalen of de werknemer vrij in Nederland mag werken. Als dit niet mag, moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen.

Onderdelen van de identificatieplicht
Voor een werkgever bestaat de identificatieplicht uit drie onderdelen:

  • verificatieplicht: de werkgever moet het identiteitsbewijs van zijn werknemers controleren op echtheid en geldigheid op het moment dat zij in dienst treden.
  • bewaarplicht: de werkgever moet zelf beschikken over de identificatie gegevens van alle werknemers die hij in dienst heeft. Het kopiĆ«ren van identificatiebewijzen is niet toegestaan. Als opdrachtgever van Morgenwerk heb je altijd toegang tot de identificatie gegevens van je uitzendkrachten in je Morgenwerk account.
  • zorgplicht: de werkgever moet ervoor zorgen dat alle werknemers die voor hem werken, dus zowel de eigen werknemers als de inleenkrachten, op het werk altijd een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Zie hieronder het Stappenplan Verificatieplicht van de Inspectie SZW.

Meer informatie:

Download Informatie identificatieplicht