Brochure inlenersaansprakelijkheid

Als je personeel inleent of doorleent, kan je te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid.

In deze brochure staat:

 • Wat is inlenersaansprakelijkheid?
 • In welke situaties heb je ermee te maken?
 • Hoe kan je het risico van aansprakelijkheid beperken?

Voor wie is deze brochure?
Deze brochure is bedoeld voor iedereen die met het inlenen van personeel te maken heeft:

 • de inlener
 • de doorlener
 • de uitlener

Hoe is deze brochure opgebouwd?

 • Hoofdstuk 2: wat houdt inlenersaansprakelijkheid in en voor wie geldt het.
 • Hoofdstuk 3: inlenersaansprakelijkheid kan samenvallen met andere vormen van aansprakelijkheid.
 • Hoofdstuk 4: voor buitenlandse inleners en uitleners en voor directeuren-grootaandeelhouders gelden speciale regels. In dit hoofdstuk ook andere bijzondere situaties.
 • Hoofdstuk 5: hoe kunt u het risico van aansprakelijkheid beperken.
 • Hoofdstuk 6: het gebruik van de g-rekening om het risico te beperken.

Wat is inlenersaansprakelijkheid?
Inlenersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor loonheffingen en BTW die de uitlener niet betaalt.
Als je personeel inleent, kan de belastingdienst je daarvoor aansprakelijk stellen. Inlenersaansprakelijkheid voorkomt misbruik bij de afdracht van loonheffingen en BTW door inleners en uitleners van personeel.

Download Brochure inlenersaansprakelijkheid