Kopie maken van ID-bewijs van uitzendkracht is NIET verplicht

Wat vele bedrijven nog steeds niet weten, is dat het kopiëren van ID-bewijzen van uitzendkrachten is niet verplicht. Dit is in tegenstelling tot de Identificatieplicht van Werknemers bij Werkgevers, waar de Bewaarplicht daar wél om vraagt. Deze wet is al ruim een jaar van kracht en veel bedrijven zich hiervan onvoldoende bewust.

Het ID-bewijs (geldig Paspoort of geldige Identiteitskaart) van uitzendkrachten hoeft dus niet meer gekopieerd worden. Wel is het verplicht om van elke “nieuwe” uitzendkracht, die bij jouw bedrijf aan het werk gaat, bij te houden dat je zijn/haar ID-bewijs hebt gecontroleerd (Rijbewijs volstaat niet, want daar staat niet iemands Nationaliteit op vermeld).

Je zult je afvragen: Hoe kan ik dat dan aantonen, zonder dat ik een kopie hoef te maken? Tja, hier komt de idioterie van dit verhaal om de hoek kijken… Je moet een document opmaken, waarop je noteert wat alle gegevens zijn die op het document staan vermeld… dus over schrijven maar die handel… alsof je niets beters te doen hebt? En ja, dat geldt voor iedere uitzendkracht die bij je aan het werk is of gaat! De uitzendkracht kan overigens bezwaar maken tegen het feit dat jij als inlener een kopie wenst te maken… De uitzendkracht is namelijk niet verplicht deze af te staan. Wel moet de uitzendkracht zijn ID-bewijs kunnen laten inzien.

Morgenwerk is nu heel druk doende om een groot gedeelte van deze administratieve last bij je weg te houden… Wij gaan je panklaar al deze informatie aanbieden en je kan met een paar muiskliks verklaren dat je het document hebt gezien en op echtheid hebt gecontroleerd. Daarna slaan wij dat op en heb je voor eens en altijd een archief waaruit je kan aantonen, wie wanneer, voor jou heeft gewerkt en dat je ook aan je wettelijke verplichtingen hebt voldaan… moeilijker kan Morgenwerk het niet voor je maken, maar wel makkelijker… Vóór 1 april  aanstaande, zal deze functionaliteit operationeel zijn.

Voor meer informatie zie: De Belastingdienst