Brochure inlenersaansprakelijkheid

Brochure inlenersaansprakelijkheid Als je personeel inleent of doorleent, kan je te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid. In deze brochure staat: Wat is inlenersaansprakelijkheid? In welke situaties heb je ermee te maken? Hoe kan je het risico van aansprakelijkheid beperken? Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor iedereen die met het inlenen van personeel […]


Matiging keten- en inlenersaansprakelijkheid bij toepassing anoniementarief

Matiging keten- en inlenersaansprakelijkheid bij toepassing anoniementarief Nadere toelichting op de praktijk voor het aantonen van de identiteit van de werknemer Dit informatieblad is bedoeld voor ondernemers en geeft antwoord op de volgende vragen: Wat houdt de matiging keten- en inlenersaansprakelijkheid bij toepassing anoniementarief in? Wat was de gebruikelijke methode voor het aantonen van de […]


NBBU – CAO Uitzendkrachten

NBBU – CAO Uitzendkrachten Dit is de NBBU CAO voor uitzendkrachten 2014 – 2019, de gewijzigde versie geldig vanaf 1 januari 2017. De NBBU-cao voor Uitzendkrachten is een eenvoudige en flexibele cao. Bij het afsluiten van deze cao houdt de NBBU rekening met de wens van het mkb om ingewikkelde regels te vermijden en administratieve […]


Privacybeleid

Privacybeleid De bescherming van deze privacygevoelige gegevens heeft bij ons een hoge prioriteit. Wij nemen daarbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht en Morgenwerk doet er alles aan om de belangen van onze uitzendkrachten en opdrachtgevers optimaal te behartigen. We zijn daarom NEN-gecertificeerd, lid van de NBBU, staan ingeschreven bij het CBP en opereren […]