NBBU besteedt aandacht aan Morgenwerk en Innovatie

In het magazine “Flexibel Werkt” van brancheorganisatie NBBU van deze week, met als titel “Innovatie”, is ruimschoots aandacht besteed aan Morgenwerk en met name het white label product voor intermediairs: Yemplo.

Het artikel gaat in op de veranderende markt voor uitzendbureaus en de “ontwinkeling” van uitzendbureaus op de uitzendboulevards. Yemplo is geboren als white label product omdat de ontwikkelingen bij werkplatformen in hoog tempo de markt aan het veranderen zijn. Morgenwerk was in 2012 het eerste werkplatform in Nederland, wat toegespitst is op de uitzendbranche. Het platform is begonnen als een plek waar vraag en aanbod voor uitzendwerk elkaar vonden. Na de lancering hebben verschillende gebruikerswensen ervoor gezorgd dat het platform nu breder inzetbaar is. Ook payroll, detachering en werving&selectie is verwerkt in de “process”-flow van het platform.

uit Flexibel Werkt | NBBU

De software van Yemplo is ontstaan vanuit de “online” gedachte en vandaar zijn de processen geautomatiseerd die uiteindelijk “contracten”, ID-controlles, facturatie, verloning, administratie, rapportage etcetera digitaal afwikkelen. Dit in tegenstelling tot het overgrote deel van de uitzendsoftware die in de markt verkrijgbaar is. Deze werken vanuit de blackbox gedachte dat een uitzendbureau hun kandidaten en opdrachtgever zelf bij elkaar brengen, dat is tenslotte hun toegevoegde waarde. Tevens zijn verscheidene processen nog steeds “traditioneel” ingericht waarbij Yemplo juist vanuit Operational Excellence de processen digitaliseert, hetgeen een enorme tijdsbesparing oplevert.

Morgenwerk is het levende voorbeeld van deze Operational Excellence! Slechts een minimaal aantal intercedentes, geen administratieve last, uitvoerige rapportages, alarmeringen, gemiddelde openstaande factuurtermijn van 5 dagen, nooit creditnota’s, onboarden van kandidaten en/of opdrachtgevers ≤ 5 min. Inmiddels tienduizenden tevreden gebruikers van het platform en honderden tevreden opdrachtgevers.

Yemplo is een aparte entiteit die met haar ervaring in de intermediairsmarkt een oplossing biedt voor intermediairs die willen vernieuwen, besparen, versnellen, verbeteren en zich blijvend willen onderscheiden met state-of-the-art-software… Yemplo – Employement as a Service.

Bron: Flexibel Werkt

Bron: NBBU