Ontslag payrollmedewerker niet 1-2-3!

Wil je geen gedoe met het aannemen en ontslaan van personeel? Schakel een payroller in! Nou, mooi niet meer dus… Veel bedrijven denken dat het inschakelen van een zogenaamde ‘payrollwerkgever’ alle zorgen van een normaal werkgeverschap als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Voor een deel klopt dat natuurlijk, want een payroller regelt veel van de administratieve rompslomp. Maar payrollwerknemers die vanaf 1 januari 2015 een contract krijgen, zijn voortaan even goed beschermd tegen ontslag als normale werknemers. Dat is wel even slikken voor ‘inlenende’ bedrijven. Hoe zit dat? Tot afgelopen 1 januari was het ontslaan van payrollwerknemers gemakkelijker dan bij gewone werknemers. De payrollwerkgever hoefde enkel bij het UWV aannemelijk te maken dat de opdrachtgever (het ‘inlenende’ bedrijf) de opdracht had beëindigd. De reden van de beëindiging was daarbij niet relevant.

Met de Wwz (Wet werk & zekerheid) sinds 1 januari jongstleden verandering in gekomen. Door een oekaze van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit november 2014 heeft een payrollwerknemer dezelfde bescherming als een gewone werknemer van de opdrachtgever. Dat geldt voor payrollcontracten die vanaf 1 januari 2015 worden afgesloten. Die nieuwe regel is een gevolg van het Sociaal Akkoord uit april 2013. Daarin staat dat payrollwerknemers betere ontslagbescherming moeten krijgen. Het beëindigen van de payrollovereenkomst is vanaf 1 januari onvoldoende grond voor het verlenen van een ontslagvergunning. Het slecht functioneren van een werknemer, het hebben van te weinig werk, het wegvallen van de arbeidsplek als gevolg van reorganisatie (om maar enkele kwesties te noemen), het moet nu allemaal op dezelfde wijze worden onderbouwd als bij ‘normale’ werknemers. Zelfs als het payrollbedrijf ermee stopt is dat niet genoeg reden om de werknemer te ontslaan. Dat staat namelijk los van het werk dat bij de werkgever aanwezig is.

Kortom, payrolling is niet meer wat het geweest is, het is een stuk schijnzekerheid waar je, in sommige gevallen, een hoop voor betaald. Er zijn dus verschillende risico’s verbonden aan Payroll en dan moet er ook nog eens invulling gegeven worden aan een goed werkgeverschap. Daar wringt de schoen! Let daar dus op of laat je door ons goed informeren wat je mogelijkheden zijn. Want die zijn er!

Bron: rijksoverheid.nl