Opbouw van vakantiedagen en andere reserveringen

Reserveringspercentages 2017

In 2017 zullen de volgende reserveringspercentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de NBBU vallen.

Vakantiedagen

Het aantal werkbare dagen in 2017 is 230 (260 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). Voor de NBBU zijn dat er in 2017: 6.

De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal vakantiedagen : Het aantal werkbare dagen = %

Reguliere uitzendkrachten 24 vakantiedagen 10,43%
Vakantiekrachten 20 vakantiedagen 8,33%


Voor de reguliere uitzendkrachten geldt: wettelijk minimum vakantiedagen = 20, plus 4 bovenwettelijke vakantiedagen is 24 dagen totaal.

Feestdagen

Het aantal werkbare dagen in 2017 is 230 (260 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). Voor de NBBU zijn er in 2017  6 feestdagen. De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal feestdagen : Het aantal werkbare dagen = %

Reguliere uitzendkrachten 6 2,61%
Vakantiekrachten geen recht op feestvergoeding 0,00%

 

Kort verzuim/bijzonder verlof

Dit percentage zal in 2017 niet veranderen.

Reguliere uitzendkrachten 0,60%
Vakantiekrachten geen recht op deze reservering

 

Vakantiegeld

Dit is voor alle werknemers die vallen onder de NBBU CAO en bedraagt 8,00% van het loon. Bij de NBBU wordt er verwezen naar de definitie van feitelijk loon: het met inachtneming van deze CAO toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.

 

Uitbetaling reserveringen

Per (wekelijkse of 4-wekelijkse) uitbetaling ontvang je als uitzendkracht niet alleen het afgesproken brutoloon, maar ook naar rato het vakantiegeld, de 4 bovenwettelijke feestdagenvergoeding, kort verzuim vergoeding en een wachtdagcompensatie (dat is voor als je ziek wordt en de 1e 2 dagen niet uitbetaald krijgt). Voor die 2 dagen ontvang je 0,71% of 1,16% (afhankelijk welk type werk je doet) extra salaris per gewerkt uur. Dus als je niet ziek bent, ontvangt de uitzendkracht een beetje extra loon.  

Hou er wel rekening mee dat je nu dus je jaarlijkse vakantiegeld niet 1 x per jaar krijgt maar in gedeelten direct bij je loon.

De 20 wettelijk minimum vakantiedagen worden gereserveerd tot het moment dat je daadwerkelijk vrij bent en die uitgekeerd wilt hebben. Deze 8,70 % wordt dus niet uitgekeerd. De overige 12,95% worden wel uitgekeerd bij iedere salarisuitbetaling.

Op een rijtje het overzicht voor 2017:

Opbouw reserveringen Totaal Direct uitbetaald Bij vrije dag of vakantie uitbetaald
20 Vakantiedagen (20 wettelijk minimum) 8,70% 8,70%
4 Vakantiedagen bovenwettelijk) 1,74% 1,74%
Feestdagencompensatie 2,61% 2,61%
Kort Verzuim vergoeding 0,60% 0,60%
Vakantiegeld 8,00% 8,00%
Totaal 21,65% 12,95% 8,70%

 

Opnemen vakantiedagen

Op vrijdag (in de week van uitbetaling) ontvangt iedere uitzendkracht een loonstrook per mail. Onderaan de loonstrook staat exact vermeld wat er allemaal is uitbetaald aan reserveringen en hoe dat is opgebouwd.

Ook staat onderaan de loonstrook het saldo aan opgebouwde vakantiedagen. Per gewerkt uur wordt dit saldo dus opgebouwd x 8,70%. Dit bedrag is een bruto bedrag. Deel je dat door het bruto uurloon, kom je op het aantal opgebouwde vakantie uren.

Op het moment dat je op vakantie gaat, worden er geen uren geschreven. Als je een mail stuurt naar [email protected] met het verzoek om vakantiedagensaldo uit te keren, wordt dat direct geregeld.

Hierbij moet duidelijk aangegeven worden welke data het betreft en hoeveel uur er uitgekeerd moet worden (minimaal 4).