Payroll-bedrijven worden aangepakt!

Het kon niet lang uitblijven… Minister Asscher (Sociale Zaken) is van plan om de Payroll-bedrijven een halt toe te roepen, door payroll-werknemers dezelfde rechten te geven als medewerkers in vaste dienst.

De Minister wil zelf zover gaan, dat het verschil tussen flexwerkers en vaste medewerkers nog verder wordt genivelleerd. Zo denkt hij momenteel aan de optie om alle secundaire arbeidsvoorwaarden ook aan flexmedewerkers verplicht te stellen. Te denken valt dan aan zaken als bonus, een dertiende maand, auto van de zaak, pensioenrechten, etcetera.

Werkgevend Nederland mag hopen dat het zover niet zal komen. Waar Werknemend Nederland, in het bijzonder Werkend Nederland, mag hopen dat het moedwillig omzeilen van verantwoordelijkheden door Werkgevers, stevig worden aangepakt. Daarvoor dient ook de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Het moge duidelijk zijn dat er altijd een flexbehoefte is bij bedrijven vanwege seizoensinvloeden, ziekte, verlof, zwangerschap of onverwachte groei. Deze flexbehoefte dient Minister Asscher niet uit het oog te verliezen in zijn “woedende” anticipatie op hetgeen er in de markt gebeurt.

Zie ook artikel in de Telegraaf: Kabinet bindt strijd aan met payrollbedrijf