Gefeliciteerd met jullie nieuwe medewerkers…

infographic thumbnail

“De groei zit er flink in”, horen wij momenteel veel ondernemers en HR-managers zeggen! “We hebben net weer een paar nieuwe medewerkers aangenomen.” En dat is natuurlijk geweldig! Sommige bedrijven nemen zelfs wekelijks nieuwe medewerkers aan. Maar wat gebeurt er nu strikt juridisch met de verplichtingen van de werkgever op de korte en lange termijn, vanaf het moment dat die nieuwe medewerker start en met de Wet werk en Zekerheid in het achterhoofd? Onze ervaring is dat veel bedrijven in het MKB niet geheel bekend zijn over de gevolgen die hun personele groei met zich mee kan brengen. Loondoorbetalingsplicht bij tijdelijke contracten, verlengd ziekterisico, ontslagrecht, opzegtermijn, verzuimbegeleiding en nog veel meer vraagstukken zijn geen dagelijkse kost. Bovendien zijn arbeidscontracten iets te statisch binnen menige organisatie. “We hebben het arbeidscontract ooit door een jurist laten opstellen”, “Het gaat al jaren goed”, “Ik heb mijn accountant gevraagd er naar te kijken”, maar het zit ‘m vaak niet eens in de arbeidsovereenkomst. Het zit hem meer in de wet… en de uitwerking van de wet…

En dan toch al die risico’s?

In de infographic, die wij hier speciaal voor hebben opgesteld, wordt snel helder waar de uitdagingen liggen, maar ook waar de oplossing gezocht kan worden. Bedenk daarbij dat wij deze infographic beperkt hebben tot de meeste vragen waarbij wij een frons op het voorhoofd van de ondernemer zien verschijnen. Het aantal ‘Wist je dat…’ vragen in onze infographic kunnen wij met gemak verviervoudigen, want zo complex is de wet momenteel en zoveel wetsregels zijn er waar jij als ondernemer of HR-specialist aan moet denken.

Onze Call-2-Action, is gewoon bellen naar Morgenwerk en laat je door ons helpen… We vertellen je graag waar je zoal rekening mee moet houden, maar maken tevens inzichtelijk waar voor jou de oplossing gezocht kan worden… Zodat het laten groeien van je bedrijf en het aannemen van nieuwe medewerkers echt een feestje wordt!

 

Infographic risico's aannemen nieuwe medewerkers

 


Transcript

Gefeliciteerd! Jullie gaan nieuwe medewerkers aannemen… Maar wat zijn de risico’s?

Arbeidscontract

Wist je dat…
Al heeft de nieuwe medewerker slechts één uurtje gewerkt, dan kan je daar 12 jaar lasten van ondervinden?

Wist je dat…
Een contract van bepaalde tijd, niet tussentijds mag worden opgezegd. Dus dat je tot het einde van de arbeidsovereenkomst het salaris, vakantiedagen en het vakantiegeld moet blijven doorbetalen?

Wist je dat…
Een 0-uren contract (oproep- krachten) na 6 maanden niet meer mag? En je verplicht bent het aantal uren door te betalen, ook al wordt er niet gewerkt?

Maar je wist natuurlijk wel…
Dat de nieuwe Wet ‘werk en zekerheid’ al sinds januari 1 januari 2015 van kracht is?

Beëindiging arbeidscontract

Wist je dat…
Als je iemand in vaste dienst hebt en je daar afscheid van wil nemen (om bijvoorbeeld economische redenen), je een heel dossier moet hebben/aanleggen, voordat je überhaupt kans maakt? En dat werk-nemers veel meer juridische opties hebben, vergeleken met voorheen? (Naar de rechter, in beroep etc.)

Wist je dat…
Sinds 1 juli 2015 strandt meer dan de helft van de ontslagverzoeken bij de rechter. Het hoge aantal ‘mislukte’ ontslagaanvragen lijkt te worden veroorzaakt door de nieuwe ontslagregels onder de WWZ. Rechters willen onder het nieuwe ontslagregime – meer dan voorheen – een waterdicht ontslagdossier zien?

Wist je dat…
Accountants gespecialiseerd zijn in boek- houden, opstellen van jaarrekeningen, belasting-regels etc. Helaas zien wij veel te vaak dat zij toch worden geraadpleegd over personeelszaken en/of arbeidsrecht. Door onvoldoende expertise worden regelmatig verkeerde adviezen verstrekt, waardoor de ondernemer op de blaren mag zitten?

Kort & langdurig ziekteverzuim

Wist je dat…
Medewerkers, binnen 28 dagen na het beëindigen van een arbeidsrelatie, zich ziek kan melden bij het UWV, en de reïntegratiekosten voor jullie rekening zijn?

Wist je dat…
Iedere ondernemer een verzuim- begeleiding moet hebben ingeregeld (arbodienst of iets dergelijks)?

Wist je dat…
Ook al ben je verzekerd en heb je de verzuimbegeleiding uitbesteed, jij toch als ondernemer verplicht bent om zelf actief het verzuimdossier bij te houden?

Wist je dat…
Als iemand ziek en in loondienst is, hij/zij nog steeds rechten opbouwt inzake vakantiegeld/vakantiedagen en transitievergoeding?

Wist je dat…
Als je een ziekteverzuimverzekering hebt je de premie altijd blijft doorbetalen aan de verzekeringsmaatschappij, dus ook als iemand ziek is?

Hier is de oplossing voor ondernemen zonder werkgeversrisico’s!

Wist je dat…
Morgenwerk je volledig kan ontzorgen en je met raad en daad bij kan staan!

Wist je dat…
Jij alleen maar de daadwerkelijk gewerkte uren doorbelast krijgt. Dus GEEN kosten bij ziekte, speciaal verlof, feestdagen, vakantie etc.!

Wist je dat…
Het inhuren van jouw medewerkers via Morgenwerk kostenbesparingen oplevert!

Wist je dat...
Morgenwerk een online platform heeft waar alle personeelszaken op 1 centrale plek terug te vinden zijn!

Wist je dat…
Alle vragen over salarissen, salarisstroken, vakantiedagen etc., door Morgenwerk keurig worden afgehandeld!

Wist je dat…
Jouw medewerker bij Morgenwerk pensioen opbouwt!

Wist je dat….
Morgenwerk voor jou medewerkers een nieuwe passende baan zoekt, als dat nodig blijkt te zijn!

Wist je dat….
Jouw werknemer wordt verloond volgens de NBBU-Cao!

Wist je dat…
Morgenwerk je volledig ontzorgt bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten!

Wist je dat…
Jouw medewerker, bij ziekte, 90% van het laatstverdiende salaris krijgt doorbetaald! (ook oproepkrachten!)

Wist je dat…
Morgenwerk lid is bij de NBBU, het Stichting Norming Arbeid-Keurmerk heeft, NEN 4400-1 gecertificeerd is, is aan- gesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens en maandelijks een bewijs van goedbetalingsgedrag krijgt van de Belastingdienst!