Gelijke monniken, gelijke kappen – De Inlenersbeloning

De inlenersbeloning houdt in dat de inlener dezelfde beloning hanteert voor alle medewerkers in een gelijkwaardige functie. Dus bijvoorbeeld: een ingehuurde receptionist(e) of magazijnmedewerker dient dezelfde beloning te krijgen voor zijn/haar werkzaamheden als andere receptionistes in dienst bij deze werkgever (of vergelijkbare functies).  Vanaf aanstaande maandag, 30 maart 2015, heeft iedere uitzendkracht, payrollmedewerker of willekeurige elke […]


Uitbuiting en onderbetaling werknemers aangepakt

Met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Asscher een instrument in handen waarmee onderbetaling, uitbuiting van werknemers en oneerlijke concurrentie kunnen worden bestreden. De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de WAS. ‘Bijna iedereen is het erover eens dat deze wet hard nodig is. Waar werknemers ook vandaan komen, zij mogen […]