Tariefopbouw

In het tarief (ex. BTW) voor uitzenden en payroll van Morgenwerk is inbegrepen:

 • Brutoloon inclusief reserveringen voor vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim en feestdagen
 • Afdracht loonheffing en sociale premies (waaronder premie sectorfonds, WAO, WHK, WW, WGA)
 • Collectieve personeelsvoorzieningen (waaronder aanvullend ZW, sociaal fonds)
 • Pensioenen (medewerkers komen na 26 gewerkte weken in aanmerking voor het Stipp pensioen, conform CAO)
 • Personeelsadministratie
 • HR overleg
 • Salarisadministratie
 • Verzuimadministratie
 • Arbodienstabonnement
 • Poortwachterfunctie en re-integratieverplichtingen
 • Assistentie omtrent FAQ salaris en looncomponenten
 • Geautomatiseerde inlog portal urenregistratie
 • Automatische incasso
 • Bureaumarge Morgenwerk