100% tevredenheidsgarantie

tevredenheidsgarantie2Als de ingehuurde uitzendkracht niet voldoet aan de door hem/ haar aangegeven persoonsgegevens, kwalificaties en/ of kenmerken, dan val je onder de 100% tevredenheidsgarantie. Aan de volgende voorwaarden dienen dan voldaan te worden:

Deze garantie is er voor om je in de gelegenheid te stellen de door jou gekozen uitzendkracht te toetsen op basis van de door hem/ haar aangegeven persoonsgegevens, kwalificaties en kenmerken met de daadwerkelijke persoonsgegevens, kwalificaties en kenmerken van de uitzendkracht.

Bij constatering dat de uitzendkracht niet voldoet aan de door hem/ haar aangegeven persoonsgegevens, kwalificaties en/ of kenmerken, dien je binnen 3 uur na aanvang van de werkzaamheden de uitzendkracht naar huis te sturen. Hierbij dien je de uitzendkracht mede te delen, wat de reden is van het naar huis sturen. Daarna dien je per ommegaande per e-mail (info@morgenwerk.nl) een melding te maken.

Deze garantie geldt voor de eerste 3 uur van het uitzendproces. Als de uitzendkracht langer dan 3 uur bij jou werkzaam is geweest, kun je geen aanspraak maken op deze garantie.

Deze garantie geldt uitsluitend voor de eerste keer dat je de uitzendkracht aan het werk hebt en alleen op de eerste werkdag van de uitzendkracht binnen jouw bedrijf/ organisatie. Je dient niet akkoord te gaan met de door de uitzendkracht ingevulde urenstaat.

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op uren die uitbetaald worden middels een salaris die marktcomfort is voor dat type functie en de bijbehorende kwalificaties van de uitzendkracht. Morgenwerk B.V. behoudt zich het recht voor de redenen te toetsen van de door jou naar huis gestuurde uitzendkracht.
Vanzelfsprekend wil Morgenwerk B.V. de discussie voorkomen indien je aanspraak maakt op deze regeling. Bezwaren dienen gegrond te zijn. Dientengevolge behoudt Morgenwerk B.V. zich altijd het recht om jouw bezwaren ongegrond te verklaren.

Het doel van deze regeling is om de kwaliteit te waarborgen van de geleverde uitzendkrachten door Morgenwerk. Vanzelfsprekend willen wij je voor nu en in de toekomst als klant van Morgenwerk blijven verwelkomen.