Herziening van de overgangsrecht!

Slagboom en camera's

Refererend aan het artikel dat wij hebben geschreven op 17 september jongstleden : “Het overgangsrecht uitgelegd!”, besteden wij hierbij aandacht aan de wijzigingen die gelden voor NBBU-leden, in tegenstelling tot datgene waar de uitzendbranche tot op heden vanuit ging.

Wijziging in overgangsrecht

Goed nieuws voor alle NBBU-leden en dus ook voor onze opdrachtgevers. Er is eindelijk duidelijkheid hoe het overgangsrecht voor de de Wet werk en zekerheid toegepast mag worden.

Op 1 juli 2016 hoef je géén rekening te houden met het arbeidsverleden van de uitzendkracht na 78 gewerkte weken en kun je dus tot 1 juli 2016 ten volle gebruik maken van 130 weken uitzendbeding. 

SZW heeft aangegeven dat het de bedoeling is het overgangsrecht als volgt in te richten: per 1 juli 2016 kan met een ‘schone lei’ verder worden doorgeteld in de fasensystematiek. Dus de telling voor Fase 3 vangt dan pas aan. Deze fase wordt gekenmerkt doordat er maximaal 6 contracten in maximaal 4 jaar mogen worden aangegaan.

In de NBBU-cao voor Uitzendkrachten zal ook een toelichting worden opgenomen, zodat voor iedereen duidelijk is hoe het overgangsrecht wordt uitgelegd.

Bron: NBBU