Uitbuiting en onderbetaling werknemers aangepakt

Met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Asscher een instrument in handen waarmee onderbetaling, uitbuiting van werknemers en oneerlijke concurrentie kunnen worden bestreden. De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de WAS.

‘Bijna iedereen is het erover eens dat deze wet hard nodig is. Waar werknemers ook vandaan komen, zij mogen niet de dupe worden van allerlei schimmige constructies. Zij verdienen een eerlijke en fatsoenlijke behandeling’, aldus de Minister.

Werkgevers kunnen allerlei kosten zoals voor huisvesting of een zorgverzekering inhouden op het salaris van medewerkers. Malafide werkgevers houden ook andere kosten in zoals boetes voor te hard praten of ‘loopgeld’ voor slijtage aan de weg. Dit leidt regelmatig tot verdringing van Nederlandse werknemers, omdat werkgevers op deze manier werknemers uit het buitenland uiterst goedkoop kunnen laten werken. Sociale premies kunnen met deze constructies verder worden ontdoken, waardoor goedwillende Werkgevers in hun concurrentiepositie worden benadeeld.

Belangrijk onderdeel van de WAS is dat naast de werkgevers, ook de opdrachtgevers vanaf 1 juli verantwoordelijk zijn voor het betalen van het CAO-loon (de zogenaamde Ketenaansprakelijkheid). Hierdoor kunnen werknemers makkelijker achterstallig loon innen, door aan de deur te kloppen van de Opdrachtgever, wanneer niet aan de wet wordt voldaan. De werknemer heeft in deze schrijnende gevallen, 6 maanden de gelegenheid om bij werkgever de zaken gecorrigeerd te krijgen, waarna (na 6 maanden) de werknemer bij de opdrachtgever kan aankloppen.

Voor meer informatie: zie WAS

Bron: Rijksoverheid.nl

 


Eén reactie op “Uitbuiting en onderbetaling werknemers aangepakt

Reacties zijn gesloten.