Uitzenden alternatief voor ZZP & Wet DBA

Uitzenden alternatief voor ZZP & Wet DBA

Vanaf 1 mei 2016 gaat de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) van start als vervanging voor het geldende systeem van de VAR. Vanaf deze datum zal de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een overeenkomst moeten worden vastgelegd. De Belastingdienst zal deze overeenkomst beoordelen, waarna de werkzaamheden van start kan gaan. Van belang is dat in de praktijk de werkzaamheden conform de overeenkomst dienen te worden uitgevoerd, anders wordt er geacht dat er sprake is van een arbeidsrelatie, met alle consequenties van dien. Denk hierbij aan de af te dragen loonbelasting.

Er zijn modelovereenkomsten beschikbaar voor het geval dat partijen niet zeker zijn en elk vermoeden van een “arbeidsrelatie” willen uitsluiten. Beide partijen zijn aansprakelijk voor eventuele naheffingen, mocht toch anders blijken.

Door een uitzendovereenkomst via Morgenwerk op te stellen kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer, zonder al die risico’s snel en risicoloos met elkaar van start. Tenslotte zorgt Morgenwerk voor de afdracht van de loonbelasting. De duur van de overeenkomst kan helder worden overeengekomen en de risico’s van het juridisch werkgeverschap liggen bij Morgenwerk. Voor de opdrachtnemer komen er een aantal zekerheden om de hoek kijken, die de opdrachtnemer anders niet had gehad. Denk aan loondoorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw, recht op WW uitkering en nog veel meer. Tevens heeft de zzp-er geen externe kosten voor bijvoorbeeld een accountant. Zaken als reiskostenvergoeding en andere onkostendeclaraties kunnen ook door Morgenwerk worden afgewikkeld. Een dergelijke samenwerking kan 5,5 jaar worden uitgeoefend, waarbij de opdrachtgever en de zzp-er zorgeloos kunnen samenwerken.