Matiging keten- en inlenersaansprakelijkheid bij toepassing anoniementarief

Nadere toelichting op de praktijk voor het aantonen van de identiteit van de werknemer

Dit informatieblad is bedoeld voor ondernemers en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat houdt de matiging keten- en inlenersaansprakelijkheid bij toepassing anoniementarief in?
  • Wat was de gebruikelijke methode voor het aantonen van de identiteit van de werknemer?
  • Hoe kan de inlener de identiteit van de werknemer aantonen nu het maken van een kopie van het identiteitsbewijs niet noodzakelijk is?
  • Wat zijn de regels voor het overnemen van persoonsgegevens en voor het kopiëren, scannen en uitlezen van identiteitsdocumenten?
  • Waar kunt u meer informatie vinden over het vaststellen van de identiteit van een werknemer?
Download Matiging keten- en inlenersaansprakelijkheid bij toepassing anoniementarief