ZZP’ers hebben “vrij spel” met DBA tot 2018

opgelucht

Alsnog gaat het kabinet overstag, nu de kritiek zo groot is geworden, dat er chaos dreigde ten gevolge van de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Vele zzp’ers zagen hun opdrachten portefeuille slinken en konden de gevolgen niet meer overzien.

De DBA heb ik in het verleden al uitvoerig beschreven en ik was daar niet uniek in. Uit alle hoeken van het bedrijfsleven en van honderden zzp’ers vernamen wij al hun bedenkingen en de grootste vraag was: “Hoe nu verder…” Welnu, het antwoord hoeven we voorlopig niet te beantwoorden… Minister Asscher en staatssecretaris Wiebes mogen weer aan de slag en gaan werken aan een uitvoerbare invulling van de gedachte van deze wet.

Gelukkig! Volgens mij is dat “nogalwiebes!”

Zie ook: nos.nl